Bigo Live เปิดรับสมัคร VJ​ Freshly หน้าใหม่​ ที่ต้องการแสดงความสามารถผ่านการไลฟ์ถ่ายทอดสด​

Bigo​ Live เหมาะกับใคร​? -มีใจรักในการเอนเตอร์เทน​ผู้อื่น -มีความคิดสร้างสรรค์​ในการคิด​ Content​ สามารถคิด​ Content ใหม่ๆ​...

อ่านต่อ