สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 ทั้ง ชายและหญิง จำนวน 450 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 ทั้ง ชายและหญิง จำนวน 450 อัตรา...

อ่านต่อ

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติกร...

อ่านต่อ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 60 อัตรา (วุฒิปริญาตรี ทุกสาขาวิชา)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 –...

อ่านต่อ

ร้านบิวตี้เซ็นเตอร์ รับสมัครพนักงานบัญชี1อัตรา

ร้านบิวตี้เซ็นเตอร์ รับสมัครพนักงานบัญชี1อัตรา (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือนเริ่มต้น12000+สวัสดิการอื่นๆ ทำงาน09:00-19:00 หยุดทุกวันอาทิตย์ หมายเหตุ มีประกันสังคม+โบนัสประจำปี+ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ+ค่าเลี้ยงดูบุตร+ปรับอัตราค่าจ้างทุกปี สนใจสมัครรบกวนแอดไลน์เท่านั้น ID...

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม –...

อ่านต่อ

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง ผู้ผ่านการทดสอบภาษามีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25...

อ่านต่อ

ร้านม่วนแซบอีสาน​ สาขา2 เปิดรับสมัครงาน ด่วน

ร้านม่วนแซบอีสาน​ สาขา2 ตรงข้าม รพ.สรรพสิทธิ  สี่แยกวิทยาลัยพยาบาล ?เปิดรับสมัครงาน ด่วน!!! หากมีประสบการณ์ทำอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ! ?...

อ่านต่อ

กองทัพเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา

กองทัพเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา – ระดับสัญญาบัตร...

อ่านต่อ

รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูหอพัก

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้ ตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน(เพศชาย) จำนวน 1...

อ่านต่อ