โรงเรียนบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
อัตราวางจํานวน 1 อัตรา ในสาขาหรือวิชาเอกทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ข้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านไร่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 – 24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

https://www.kruwandee.com/home.html

https://www.thaijobsgov.com/