“รับสมัครงาน Arck Hotel ประตูน้ำ ซอยเพชรบุรี 19”

“📣Arck Hotel📣
ประตูน้ำ ซอยเพชรบุรี 19
📍GSA *Urgent
📌สวัสดิการ
– ยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ชุด
– อาหารพนักงาน
– วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน
– SVC
สามารถส่ง RESUME เข้ามาได้ที่
[email protected]